Przebudowa drogi Archives - Gmina Mirzec

Trwa przebudowa ostatniego odcinka drogi gminnej w Osinach.

Pracownicy firmy Budromost prowadzą prace na odcinkach od kościoła do skrzyżowania z drogą 744 oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 w kierunku granicy z województwem mazowieckim i gminą Mirów. We wtorek postępy na budowie oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz kierownikiem referatu Inwestycji Ryszardem Nowakiem oraz …

Zakończyła się przebudowa drogi w sąsiedztwie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i sklepu w Gadce.

Prace wykonali pracownicy firmy Gadmet Patrycja Drożdżał z Gadki. Miejsce przeszło prawdziwą metamorfozę. Pracownicy firmy Gadmet zdemontowali istniejące koryta ściekowe, rozebrali betonowe schody, zmodernizowali system odwodnienia drogi. Odtworzone zostały schody z kostki brukowej, a skarpę wzmocniono prefabrykatem typu ażur. Na powierzchni 54 …

W tym roku dokończone zostaną prace na drodze dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Gmina Mirzec otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę w tej sprawie z Andrzejem Bętkowskim marszałkiem województwa świętokrzyskiego oraz Markiem Jońcą członkiem Zarządu …

Do końca września ma zakończyć się przebudowa drogi w sąsiedztwie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.

We wtorek 5 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą Gadmet – Patrycja Drożdżał. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi w sąsiedztwie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce. Wykonawca zdemontuje istniejące …

Trwają intensywne pace przy budowie drugiego etapu drogi gminnej Mirzec-Poduchowne –Mirzec-Korzonek.

W poniedziałek 22 listopada odbył się pierwszy odbiór częściowy wykonanych prac. W roboczym spotkaniu na placu budowy uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i jego zastępca Sławomir Płaneta, radny Marcin Gwóźdź, Rafał Markiewicz kierownik budowy firmy Colas, która buduje drogę …

Przebudową ponadpółtorakilometrowego odcinka drogi gminnej od Mirca-Poduchownego do Mirca-Korzonka zajmie się firma “Colas” z Palędzia.

We wtorek 30 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcza podpisał umowę z przedstawicielem firmy “Colas” z Palędzia.

Wartość umowy to 3 074 345,55 zł. Zakres prac obejmie prace przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie krawężników, przepustów rurowych, frezowanie nawierzchni) …

Droga od Mirca-Poduchownego i Mirca-Korzonka w kierunku Mirca-Ogrodów zyskała po remoncie nową nawierzchnię.

W środę 16 czerwca odbył się odbiór końcowy zadania „Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na terenie gminy Mirzec”. Stan wyremontowanych dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Sławomir Płaneta, pracownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w …

Mamy kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych w gminie Mirzec – obok Szkoły Podstawowej i Centrum Twórczości Ludowej w Osinach

Dwa wyniesione przejścia dla pieszych z aktywnymi znakami „przejście dla pieszych” zasilanymi panelami fotowoltaicznymi zostały wybudowane w ramach przebudowy drogi gminnej w Osinach na odcinku 992 metrów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania koło szkoły, Centrum Twórczości …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika gminy Mirzec podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Poduchowne – Korzonek II etap”.

Podpisanie umowy nastąpiło w czwartek 6 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zaproszonych samorządowców przywitał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. W spotkaniu uczestniczyli także posłowie na Sejm RP Krzysztof Lipiec …

Gmina Mirzec otrzymała ponad 4 miliony złotych dofinasowania (80%) na przebudowę drogi gminnej Mirzec -Poduchownie – Mirzec- Korzonek etap II z Funduszu Dróg Samorządowych.

Drugi etap przebudowy drogi gminnej Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek znalazł się na liście zatwierdzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 4 130 096 złotych (80 procent kosztów kwalifikowanych), podczas gdy koszt inwestycji szacowany …

Mocno zaawansowane są prace przy przebudowie 992 metrów drogi gminnej w Osinach od szkoły w kierunku lasu. Poziom zaawansowania prac osiągnął 50 procent.

Prace prowadzą pracownicy firmy Drogmar z Ostrowca Świętokrzyskiego za kwotę 320 942 złote. Całkowity koszt inwestycji (dokumentacja projektowa, wykonawca, inżynier nadzoru i tablice informacyjne) to 328.199 złotych. Warto dodać, że Gmina Mirzec z …

Powrót do góry