Żłobek Archives - Gmina Mirzec

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku po byłej szkole w Gadce jest już gotowy.

Projekt, który przygotowała starachowicka firma Armax, zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku po dawnej szkole w Gadce na potrzeby żłobka oraz przedszkola. W trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 1300 metrów kwadratowych zaprojektowane zostały pomieszczenia dla trzech grup po 15 osób z przeznaczeniem na żłobek …

Radni Rady Gminy w Mircu jednogłośnie wyrazili zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia żłobka w budynku starej szkoły w Gadce.

Decyzja zapadła podczas kwietniowej sesji Rady Gminy w Mircu. Wcześniej temat na wniosek wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna był konsultowany z radnymi podczas posiedzeń stałych komisji rady.

Projekt utworzenia w starej szkole w Gadce żłobka …

Powrót do góry