Zielone światło dla żłobka w Gadce - Gmina Mirzec

Radni Rady Gminy w Mircu jednogłośnie wyrazili zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia żłobka w budynku starej szkoły w Gadce.

Decyzja zapadła podczas kwietniowej sesji Rady Gminy w Mircu. Wcześniej temat na wniosek wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna był konsultowany z radnymi podczas posiedzeń stałych komisji rady.

Projekt utworzenia w starej szkole w Gadce żłobka oraz zaplecza kuchennego i stołówki dla podopiecznych żłobka, oddziału przedszkolnego oraz uczniów szkoły nabrał kształtów po spotkaniu w terenie, w którym na zaproszenie wójta gminy Mirosława Seweryna udział wzięli: projektant Janusz Gruszczyński, radna Sylwia Błach oraz kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik. Podczas spotkania na terenie starej szkoły w Gadce stan istniejącego budynku oceniono jako dobry. W budynku na parterze może powstać żłobek i stołówka, a w dostawionym obok budynku jadalnia. W przyszłości na piętrze budynku mógłby powstać oddział przedszkolny.

Na potrzeby projektu związanego z przebudową i rozbudową budynku starej szkoły radni przeznaczyli kwotę 120 tys. zł.

Powrót do góry