Projekt żłobka w Gadce już jest gotowy - Gmina Mirzec

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku po byłej szkole w Gadce jest już gotowy.

Projekt, który przygotowała starachowicka firma Armax, zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku po dawnej szkole w Gadce na potrzeby żłobka oraz przedszkola. W trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 1300 metrów kwadratowych zaprojektowane zostały pomieszczenia dla trzech grup po 15 osób z przeznaczeniem na żłobek oraz trzech grup po 25 osób z przeznaczeniem na przedszkole a także pomieszczenie na czytelnię dla dzieci. Na parterze powstanie stołówka dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Gadce. Na tym samym poziomie powstanie kuchnia oraz pomieszczenia obróbki warzyw, mięs a także magazyny na produkty spożywcze. W budynku zamontowana zostanie winda umożliwiająca łatwą komunikację między poszczególnym i poziomami. Połączenie z obecnym budynkiem szkoły zapewni łącznik między budynkami.

Budynek wymaga prac adaptacyjnych o szerokim zakresie. Konieczna będzie wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych ścian działowych w celu stworzenia nowych pomieszczeń i rozbudowy budynku.

Dokumentacja projektowa opracowana została także dla terenu sąsiadującego z budynkiem. Dla dzieci zostanie wybudowany plac zabaw, powstanie także parking na 32 samochody. Wybudowany będzie nowy zjazd z drogi publicznej oraz chodniki dla pieszych.

Opracowanie projektu kosztowało 97.023 złote. Przebudowa budynku do nowych funkcji będzie  możliwa po uzyskaniu na ten cel dofinasowania. Planowana kosztorysowa wartość inwestycji to 7.425.300 złotych. Gmina Mirzec złożyła wniosek na ten cel do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na kwotę ponad 6,3 miliona złotych.

Powrót do góry