Zebranie OSP Tychów Nowy Archives - Gmina Mirzec

Podsumowanie działalności za 2022 rok oraz plany na 2023 rok były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym.

Zebranie sprawozdawcze Zarządu i druhów ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym odbyło się w sobotę 4 marca. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Miru Jan …

Zakup nowego samochodu pożarniczego będzie priorytetem działań na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym w 2022 roku.

Zebranie podsumowujące działalność OSP Tychów Nowy odbyło się w sobotę 26 lutego w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym. Spotkanie poprowadził Henryk Niewczas, prezes OSP w Tychowie Nowym. Gośćmi zebrania byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady …

Powrót do góry