Tychów Nowy. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej z absolutorium - Gmina Mirzec

Zbiorowe zdjecieuczestników zebrania sprawozdawczego w OSP w Tychowie Nowym

Podsumowanie działalności za 2023 rok oraz plany na 2024 rok były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym.

Zebranie sprawozdawcze Zarządu i druhów ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym odbyło się w sobotę 2 marca. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Zięba, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusz Sobczyk, komendant gminny OSP Paweł Staszałek, radny Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek.

Zebranie poprowadził naczelnik OSP Tychów Nowy Henryk Niewczas, który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w 2023 roku. Jednostka liczy 27 druhów zwyczajnych, w tym sześć kobiet oraz 10 członków honorowych. OSP Tychów Nowy prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w skład której wchodzi 10 osób: chłopców i dziewcząt. W 2023 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła trzecie miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła dwóch wyjazdach ratowniczych i pięciu wyjazdach gospodarczych. Druhowie brali udział w uroczystościach gminnych i kościelnych, pielgrzymce strażaków do Częstochowy a także zorganizowali pogadankę dla dzieci i młodzieży i pokaz sprzętu strażackiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym. W 2023 jednostka oficjalnie otrzymała zakupiony w 2022 roku samochód ratowniczo-gaśniczy.

W 2023 roku jednostka pozyskała sprzęt strażacki i wyposażenie do remizy OSP. Zakupiono mundury strażackie, dresy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, opryskiwacz spalinowy, zestaw ratunkowy, tarcze do kierowania ruchem, drobny sprzęt dla MDP, sztandar, zastawę stołową. Druhowie uporządkowali teren wokół budynku magazynowego, przygotowali teren pod budowę parkingu, i wykonali prace modernizacyjno-remontowe budynku magazynowego. Zarząd OSP w Tychowie Nowym otrzymał jednogłośne absolutorium za pracę w 2023 roku.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Zięba przedstawił statystyki dotyczące zdarzeń w powiecie starachowickim w 2023 roku. Radny Sylwester Spadło podziękował za zakup nowego wozu strażackiego oraz inne działania na rzecz OSP Tychów Nowy. Głos zabrał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który omówił działalność gminy Mirzec na rzecz strażaków w ciągu ostatnich ośmiu lat. W tym czasie w jednostce OSP w Tychowie Nowym zmieniło się bardzo dużo. W 2022 roku do OSP Tychów Nowy za 879 942 złotych zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault. Gmina Mirzec przekazała na zakup wozu 350 000 zł. Pozostała część kwoty pochodziła z dofinansowań z Komendy Głównej PSP, WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz wkładu własnego OSP Tychów Nowy. Metamorfozę przeszedł budynek remizy, w którym w 2019 roku rozbudowano garaż na samochód, wymieniono dach, okna i drzwi, przebudowano instalacje wewnętrzne, ocieplono ściany oraz kompleksowo przebudowano wnętrza na potrzeby Klubu Wiejskiego „Niwy” a także wyremontowano pomieszczenia socjalne dla druhów. W 2021 roku utwardzono teren przed budynkiem, a w 2023 roku wybudowano kolejne miejsca parkingowe w sąsiedztwie budynku. Łącznie na inwestycje w latach 2016 – 2023 wydatkowano na remont, przebudowę i wyposażenie budynku oraz odnowienie jego otoczenia ponad 1,7 miliona złotych przy udziale unijnego dofinansowania w wysokości 500 000 zł.

Zobacz więcej zdjęć ze spotkania

Powrót do góry