zakup węgla Archives - Gmina Mirzec

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Mircu do 17 kwietnia.

Szanowni mieszkańcy Gminy Mirzec!

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w dniu 17.04.2023 roku mija termin składania wniosków o preferencyjny zakup węgla. Mieszkańcy, którzy są jeszcze zainteresowani zakupem węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 proszeni są o jak najszybsze złożenie …

Gmina Mirzec zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla dla gospodarstw domowych. Podajemy ważne informacje dla zainteresowanych zakupem węgla za pośrednictwem Gminy Mirzec.

Gmina będzie odbierać polski węgiel z kopalni  KWK Piast Ziemowit. Cena zakupu, po której mieszkańcy będą mogli go nabyć to 1750 zł brutto za 1 tonę. Ustalona cena obejmuje koszt zakupu …

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Mirzec do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych, prosimy mieszkańców Gminy Mirzec zainteresowanych zakupem węgla o składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

W ramach zakupu preferencyjnego będzie można kupić węgiel …

W związku licznymi zapytaniami dotyczącymi preferencyjnego zakupu węgla informujemy, iż Gmina Mirzec zadeklarowała udział w dystrybuowaniu węgla dla gospodarstw domowych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej nadal trwają prace nad ustawą, która ma określać ramy współpracy rządu z samorządami w tej sprawie. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o przedstawienie …

Powrót do góry