Można składać wnioski o zakup węgla - Gmina Mirzec

burning charcoal as background

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Mirzec do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych, prosimy mieszkańców Gminy Mirzec zainteresowanych zakupem węgla o składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

W ramach zakupu preferencyjnego będzie można kupić węgiel w dwóch partiach:

1) do 31.12.2022 r.,

2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych tj. dwie transze po 1,5 tony. Węgiel będzie dostępny w preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 000 zł za tonę.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla należy złożyć na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy w Mircu pokój 314 w godzinach pracy Urzędu lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Uwaga!

Mieszkańcy, którzy złożyli do Urzędu Gminy w Mircu wstępne zapotrzebowanie na węgiel, w celu dokonania zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzór wniosku do pobrania

Powrót do góry