Zakup preferencyjny węgla - Gmina Mirzec

W związku licznymi zapytaniami dotyczącymi preferencyjnego zakupu węgla informujemy, iż Gmina Mirzec zadeklarowała udział w dystrybuowaniu węgla dla gospodarstw domowych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej nadal trwają prace nad ustawą, która ma określać ramy współpracy rządu z samorządami w tej sprawie. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o przedstawienie wstępnego zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Mircu pokój 314 w godzinach pracy do dnia 4 listopada 2022r. (piątek). Formularz można odebrać w Urzędzie Gminy w Mircu, u sołtysa lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.mirzec.pl.

Jeżeli wspomniana powyżej ustawa wejdzie w życie, tutejszy urząd niezwłocznie poinformuje mieszkańców o rozpoczęciu naboru wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Zgłoszenie na zakup węgla

Powrót do góry