Zakup węgla dla gospodarstw domowych - Gmina Mirzec

burning charcoal as background

Gmina Mirzec zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla dla gospodarstw domowych. Podajemy ważne informacje dla zainteresowanych zakupem węgla za pośrednictwem Gminy Mirzec.

Gmina będzie odbierać polski węgiel z kopalni  KWK Piast Ziemowit. Cena zakupu, po której mieszkańcy będą mogli go nabyć to 1750 zł brutto za 1 tonę. Ustalona cena obejmuje koszt zakupu węgla z kopalni i koszt jego dystrybucji przez podmioty, z którymi Gmina Mirzec zawarła stosowną umowę. Na terenie składów dystrybuujących węgiel będzie magazynowany, ładowany na środki transportu, ważony. Do ustalonej ceny nie zostały wliczone żadne koszty, jakie Gmina Mirzec ponosi z tytułu udziału w programie.

Mieszkańcy, którzy złożyli już wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną poinformowani telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Gminy pokój 204 w celu odbioru faktury za zakup węgla, którą należy opłacić w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Preferowana forma opłaty to przelew na konto nr 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007 z dopiskiem ”opłata za węgiel, faktura nr…………” lub płatność kartą w kasie Urzędu Gminy w Mircu.

Osoby, które będą miały opłaconą fakturę otrzymają telefonicznie informację o miejscu i terminie odbioru węgla.

Dystrybucja węgla odbywać się będzie w dwóch punktach na terenie gminy:

– skład węgla Mirzec-Podborki 36, Anna Seweryn-Keller

– skład węgla Osiny-Majorat 10, Łukasz Celuch

Wstępnie ustalony z PGG harmonogram dostaw przewiduje pierwsze transporty węgla do Gminy Mirzec po 5 grudnia 2022r.

Uwaga:

Mieszkańcy, którzy nie posiadają środka transportu, aby przewieźć węgiel z punktu dystrybucji do miejsca zamieszkania mają możliwość skorzystania z transportu udostępnionego przez punkty dystrybucyjne za dodatkową opłatą, która wynosi:

– odległość do 5 km od punktu dystrybucji do miejsca zamieszkania – 20 zł za kurs

-odległość powyżej 5 km od punktu dystrybucji do miejsca zamieszkania – 30 zł za kurs.

Powrót do góry