Rozbudowa drogi Archives - Gmina Mirzec

Konsultacje w sprawie rozbudowy drogi Mirzec-Podkowalów - Mirzec - Korzonek

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi od Mirca-Podkowalowa przez Mirzec-Korzonek do drogi Mirzec – Gadka.

W kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowywanego projektu rozbudowy drogi uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu inwestycji Ryszard Nowak, radni Marcin Gwóźdź i Piotr Kruk, projektant Andrzej Rybak oraz zainwestowani inwestycją mieszkańcy, którzy przekazali swoje sugestie projektantowi …

Mieszkańcy Jagodnego-Kolonii dyskutowali na temat sposobu przeprowadzenia rozbudowy drogi w ich miejscowości.

Spotkanie w tej sprawie odbyło się we wtorek 28 lutego w Urzędzie Gminy w Mircu. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z Sławomirem Płanetą zastępcą kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy, radna z Jagodnego Teresa Sieczka oraz przedstawiciele firmy projektującej. Przedstawiciel jednostki …

Rozpoczęły się prace przy II etapie rozbudowy drogi gminnej od Trębowca-Krupowa w kierunku drogi wojewódzkiej 744.

Pracownicy firmy Budromost wykonali część prac ziemnych. Po wykorytowaniu drogi oraz wykonaniu warstw podbudowy na drodze wyłożona została pierwsza warstwa bitumiczna. Postępy prac oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Sławomir Płaneta, zastępca kierownika Referatu Inwestycji.

Docelowo powstanie droga o nawierzchni …

Koncepcja projektowa rozbudowy drogi gminnej od Mirca-Czerwonej do Tychowa Nowego była tematem spotkania z właścicielami działek przyległych do drogi.

7 grudnia w Urzędzie Gminy w Mircu odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji projektowej rozbudowy drogi gminnej 347025T od Mirca-Czerwonej do Tychowa Nowego. W spotkaniu uczestniczyli właściciele nieruchomości przyległych do drogi a także przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem …

W przyszłym roku zakończą się prace przy II etapie rozbudowy drogi gminnej od Trębowca-Krupowa w kierunku drogi wojewódzkiej 744.

W poniedziałek 5 grudnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z przedstawicieli firmy Budromost Starachowice. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac na odcinku o długości 331 metrów. W ramach zadania powstanie …

Powstaje dokumentacja dotycząca rozbudowy drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku drogi powiatowej w Tychowie Starym pod lasem o długości 1450 metrów w Tychowie Starym.

W czwartek 3 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z Konsorcjum JR Justyna Rybak i Andrzej Rybak na opracowywanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania „Rozbudowa drogi …

Powrót do góry