remiza Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Jeśli nie przeszkodzi pogoda, do połowy grudnia zmieni się wygląd otoczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

We wtorek 29 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Gadmet na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka. W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie terenu na powierzchni 441 metrów kwadratowych …

Plac przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance zostanie utwardzony.

W piątek 10 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Barszcz umowę z projektantem Andrzejem Rybakiem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Ostrożance.

Powstanie projekt zagospodarowania placu o powierzchni 350 m2. Zaplanowano wykonanie projektu podjazdu z …

Powrót do góry