Ruszają prace przy remizie w Ostrożance - Gmina Mirzec

Jeśli nie przeszkodzi pogoda, do połowy grudnia zmieni się wygląd otoczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

We wtorek 29 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Gadmet na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka. W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie terenu na powierzchni 441 metrów kwadratowych za pomocą kostki betonowej oraz kostki ekologicznej. Przy ogrodzeniu zostanie wykonana palisada betonowa, a przestrzeń pomiędzy ogrodzeniem i palisadą zostanie wypełniona ziemią pozyskaną z humusowania terenu. Prace, których wykonanie będzie kosztowało 115 029 złotych zostaną wykonane do 15 grudnia jeśli sprzyjać będą warunki pogodowe.

Powrót do góry