Ostrożanka droga pod lasem Archives - Gmina Mirzec

Wstępna koncepcja budowy drogi została przedstawiona podczas spotkania z mieszkańcami w poniedziałek 5 czerwca.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki oraz mieszkańcy Ostrożanki.

Wstępną koncepcję budowy około kilometra drogi …

Powrót do góry