Ostrożanka. Powstaje projekt drogi pod lasem - Gmina Mirzec

Wstępna koncepcja budowy drogi została przedstawiona podczas spotkania z mieszkańcami w poniedziałek 5 czerwca.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki oraz mieszkańcy Ostrożanki.

Wstępną koncepcję budowy około kilometra drogi przedstawił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Zaplanowana została droga bitumiczna o szerokości 3,5 metra, z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 metra, zjazdami na posesje i na działki rolne oraz odwodnieniem w postaci korytek oraz studni chłonnych. Na drodze zaprojektowane zostały trzy mijanki umożliwiające wyminięcie się pojazdów oraz na jej końcu od strony zachodniej zawrotka dla większych pojazdów typu śmieciarka. Droga została zaprojektowana z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury typu ogrodzenia i studnie na prywatnych posesjach.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgodzili się na przedstawiony zakres inwestycji. Przeprowadzenie procedury projektowej oraz wywłaszczeniowej może potrwać do 1,5 roku. Sama budowa będzie uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych.

Galeria zdjęć ze spotkania

Powrót do góry