Odbudowa dróg do pól Archives - Gmina Mirzec

Rozpoczęły się prace przy odbudowie drogi do pół do drogi Tychów Stary - Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej

Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace przy odbudowie dróg gruntowych stanowiących dojazd do gruntów rolnych.

Prace trwają już na drodze od drogi Tychów Stary – Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej. Wykonuje je firma Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas. Zakres prac obejmuje usunięcie warstwy humusu, mechaniczne zagęszczenie podłoża, budowę podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie …

Powrót do góry