Dotacje na działalność gospodarcza Archives - Gmina Mirzec

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającego się naboru na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Podczas spotkania udzielone zostaną informacje na temat obowiązujących formularzy, biznesplanu oraz lokalnych kryteriów wyboru.

Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia we wtorek o godzinie 10.00 w Szydłowieckim Centrum Kultury „Zamek” przy ulicy Sowińskiego 2 w Szydłowcu.

Kontakt:

Monika Szcześniak – …

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Mam pomysł mam firmę”.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia uczestników projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują na obszarze …

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”.

Realizacja projektu rozpocznie się 21 marca 2022 roku.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób w wieku 18-29 lat, które w dniu rozpoczęcia projektu są bierne zawodowo …

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby bierne zawodowo do udziału w projekcie „Czas na biznes”.

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy w założeniu …

Zapraszamy na spotkanie na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich.

Spotkanie, które organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku-Kamiennej (działający w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach) odbędzie się 1 lutego o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i osób …

Powrót do góry