Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Gmina Mirzec

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby bierne zawodowo do udziału w projekcie „Czas na biznes”.

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferowane wsparcie finansowe:

– dotacja  na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł

– wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1 900,00 zł / m-c

Czas realizacji projektu od 15 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje:

KSWP Końskie: Karolina Jura, tel. 41 260 46 43, k_jura@kswp.org.pl

KSWP Kielce: Dorota Krajcarz, tel. 41 345 39 08, d_krajcarz@kswp.org.pl

KSWP Starachowice: Aneta Tomczyk, tel. 41 275 35 45, a_tomczyk@kswp.org.pl

https://www.kswp.org.pl/pl/aktualnosci/unia-europejska/projekt-czas-na-biznes

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas-na-biznes

Powrót do góry