dotacje dla bezrobotnych Archives - Gmina Mirzec

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”.

Realizacja projektu rozpocznie się 21 marca 2022 roku.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób w wieku 18-29 lat, które w dniu rozpoczęcia projektu są bierne zawodowo …

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby bierne zawodowo do udziału w projekcie „Czas na biznes”.

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy w założeniu …

Młodzi bezrobotni z województwa świętokrzyskiego, którzy zgłoszą się do projektu “Akademia biznesu dla młodych” mogą otrzymać 35000 zł wsparcia.

Projekt “Akademia biznesu dla młodych” realizuje Stowarzyszenie Integracja i Rozwój we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym. Oferta skierowana jest do osób w wieku od 18 do 29 lat, którzy stracili pracę w wyniku COVID-19. W ramach projektu …

Powrót do góry