Dotacje na pierwszą firmę - Gmina Mirzec

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”.

Realizacja projektu rozpocznie się 21 marca 2022 roku.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób w wieku 18-29 lat, które w dniu rozpoczęcia projektu są bierne zawodowo, bezrobotni, poszukujący pracy, nie uczą się (z wyjątkiem nauki zaocznej) i zamieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest w szczególności do osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób zaliczanych do kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

– indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym

– szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

– spotkanie z ekspertem dotacyjnym

– wsparcie finansowe 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

– wsparcie pomostowe do 15.600 złotych netto przez okres sześciu pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (2.600 zł netto/miesiąc/firma)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurach:

– Starachowice, Akademia Przedsiębiorczości, ul. Zgodna, tel. 41 275-19-05

– Kielce, Akademia Przedsiębiorczości, ul. Targowa 18 (parter) tel. 506-976-134.

Więcej informacji na stronie projektu.

pierwsza-firma-skonwertowany

Powrót do góry