asfalt Archives - Gmina Mirzec

Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej zajmie się wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn umowę na wykonanie prac z właścicielem firmy Włodzimierzem Olszewskim. Firma ma wykonać nawierzchnię bitumiczną (wiążącą i ścieralną) na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego o długości 270,5 …

Powrót do góry