Sprawdź swoje serce! - Gmina Mirzec

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mircu

Ośrodek Zdrowia w Mircu zaprasza do wykonania badań w ramach profilaktyki chorób krążenia.

Program Profilaktyki chorób krążenia skierowany jest do pacjentów w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia taka jak na przykład nadciśnienie tętnicze, zawał serca lub udar mózgu i które nie korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich pięciu lat.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie i bez skierowania w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Mircu.

Informacje uzyskać można pod numerem telefonu 41 252-71-95 i 577-606-224 oraz w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Mircu.

plakat-choroby-krążenia

Powrót do góry