profilaktyka Archives - Gmina Mirzec

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mircu

Ośrodek Zdrowia w Mircu zaprasza do wykonania badań w ramach profilaktyki chorób krążenia.

Program Profilaktyki chorób krążenia skierowany jest do pacjentów w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia taka jak na przykład nadciśnienie tętnicze, zawał serca lub udar mózgu i które nie korzystały z takiego programu w ciągu …

Podajemy informacje na temat postępowania w przypadku uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało ulotkę na temat postępowania na wypadek awarii elektrowni atomowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu. Ulotka dotyczy głównie sposobu ochrony przed radioaktywnym jodem poprzez niezwłoczne przyjęcie jodku potasu. Gmina Mirzec posiada tabletki jodku potasu w ilości, która w …

Powrót do góry