Ośrodek zdrowia Archives - Gmina Mirzec

Urządzenia na potrzeby poradni kardiologicznej już są w Ośrodku Zdrowia w Mircu.

W środę 14 grudnia rozpoczęła się procedura odbiorowa urządzeń zakupionych na potrzeby przyszłej paradni kardiologicznej w Ośrodku Zdrowia w Mircu. Uczestniczyli w niej pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu Anna Rokita, doktor Maria …

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mircu

Ośrodek Zdrowia w Mircu zaprasza do wykonania badań w ramach profilaktyki chorób krążenia.

Program Profilaktyki chorób krążenia skierowany jest do pacjentów w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia taka jak na przykład nadciśnienie tętnicze, zawał serca lub udar mózgu i które nie korzystały z takiego programu w ciągu …

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mircu

Ważna informacja dla pacjentów korzystających z laboratorium medycznego w Ośrodku Zdrowia w Mircu.

Od 1 grudnia materiał do badań będzie pobierany w godzinach od 7.00 do 9.00. Wyniki badań dostępne będą w elektronicznym systemie historii choroby pacjenta w Ośrodku Zdrowia w Mircu.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mircu

Ośrodek Zdrowia w Mircu i Ośrodek Zdrowia w Jagodnem od 15 lutego są otwarte dla pacjentów bez konieczności wcześniejszego dzwonienia i umawiania się na wizytę.

Nadal można kontaktować się z ośrodkami zdrowia telefonicznie.

Rejestracja w Mircu:41 271 30 88, 41 252 71 95577 606 224Lekarz POZ w Mircu:41 271 30 88

Rejestracja i Lekarz POZ w Jagodnem:41 271 …

Powrót do góry