Sołectwa Mirzec I i Mirzec II z funduszem sołeckim - Gmina Mirzec

Mieszkańcy kolejnych dwóch sołectw zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Zebrania w sołectwach Mirzec I i Mirzec II odbyły się w piątek 3 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mircu. Uczestniczył w nich wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz radni sołectw: Anna Kawalec, Marcin Gwóźdź i Piotr Kruk a także sołtysi: Bernadeta Kalista i Joanna Stępień. Mieszkańcy obu sołectw zdecydowali, że pieniądze z funduszu sołeckiego w 2022 roku przeznaczą na zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca.

Kolejne zebrania poświęcone sprawom funduszu sołeckiego odbędą się dziś, w poniedziałek 6 września w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym (godz. 17.00) i w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach (godz. 19.00).

Powrót do góry