Mamy dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych w Gadce - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec jako jeden z czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w rejonie obiektów użyteczności publicznej w Gadce.

W ramach naboru do projektu z całego województwa świętokrzyskiego wpłynęło 49 wniosków. 20 z nich otrzymało rekomendację wojewody i zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie rekomendację MSWiA otrzymały tylko cztery projekty z województwa świętokrzyskiego. Jeden z nich złożyła gmina Mirzec. Warto dodać, że w latach 2018 – 2020 na 16 zrealizowanych wniosków w województwie świętokrzyskim aż cztery było autorstwa gminy Mirzec.

We wtorek 15 września wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie projektu „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” realizowanego w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. W spotkaniu, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, uczestniczył także dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Robert Sabat.

– Bardzo dziękuję za dofinansowanie otrzymane w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Gmina Mirzec w edycji programu na lata 2018 – 2020 będzie korzystać z dofinasowania już po raz czwarty. Wykonane inwestycje, przeprowadzone szkolenia i konkursy profilaktyczne przekładają się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mirzec – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Gmina Mirzec otrzyma na wykonanie zadania 70 800 złotych. Z własnego budżetu zobowiązuje się wyasygnować na ten cel 21 860 złotych. Projekt musi być zakończony i rozliczony do końca 2020 roku.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. Planowane jest zamontowanie czterech dwustronnych znaków informacyjnych „przejście dla pieszych” oraz dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych panelami fotowoltaicznymi w poboczu drogi powiatowej. Dodatkowo zamontowane zostaną barierki ochronne przy poboczach drogi. Poprawione zostanie także oznakowanie poziome poprzez malowanie biało-czerwonych pasów i montaż tak zwanych „kocich oczek” przy przejściach przez jezdnię. W sąsiedztwie remizy OSP wykonane zostanie także dojście do przejścia dla pieszych. Oprócz części stricte inwestycyjnej w ramach projektu planowane jest także przeprowadzenie szkoleń na temat bezpieczeństwa dla osób dorosłych oraz konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych w gminie.

Przebudowa skrzyżowania w Gadce to kolejny projekt zwiększający bezpieczeństwo na drogach, realizowany przez Gminę Mirzec w ostatnich latach. Efektami realizacji projektu „Bezpieczny pieszy w bezpiecznej gminie” w 2018 roku były między innymi dwa aktywne przejścia dla pieszych w Mircu: jedno w centrum miejscowości, drugie koło szkoły. W 2019 roku Gmina Mirzec realizowała dwa projekty z rządowego programu zapobiegania przestępczości im. W. Stasiaka. Były to „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”. Przy udziale pieniędzy z projektów wybudowano aktywne przejścia dla pieszych w Trębowcu przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 744 oraz barierki ochronne i oznakowanie przy czterech gminnych drogach. Przeprowadzono również szkolenia na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz konkursy profilaktyczne dla uczniów. Łącznie na poprawę bezpieczeństwa gmina Mirzec w latach 2018 – 2020 otrzymała 195 800 złotych.

znaczki-bezpieczny-pieszy

O autorze

Powrót do góry