Przejście dla pieszych Archives - Gmina Mirzec

Nowe bezpieczne przejście dla pieszych w Mircu

Rozpoczęła się budowa nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych w Mircu w ciągu drogi wojewódzkiej 744.

Budowa przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką została uregulowana na mocy porozumienia, które 17 października podpisali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Jerzy Wrona dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Przejście powstaje w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 744 z drogą gminną w kierunku …

Umowę podpisują (od lewej) skarbnik gminy Urszula Barszcz, wójt Mirosław Seweryn, wojewoda Zbigniew Koniusz

Gmina Mirzec otrzymała 100 tysięcy złotych dofinasowania z rządowego programu „Razem Bezpieczniej” na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 744 w Mircu.

W czwartek 22 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie …

Zakończyły się prace przy budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Gadce. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

W 2020 roku gmina Mirzec jako jeden z zaledwie czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinansowanie z rządowego ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na realizację projektu …

Ruszyły prace przy budowie nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych w Gadce w rejonie obiektów użyteczności publicznej.

Obecne prowadzone są prace ziemne przygotowawcze do budowy odcinka ciągu pieszego przy drodze powiatowej w sąsiedztwie remizy OSP  w Gadce. Utwardzeniem terenu zajmują się pracownicy firmy Ermanos ze Skarżyska-Kamiennej, wybranej w drodze zapytania ofertowego. Firma wykonuje prace za kwotę 20 697 …

Gmina Mirzec jako jeden z czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w rejonie obiektów użyteczności publicznej w Gadce.

W ramach naboru do projektu z całego województwa świętokrzyskiego wpłynęło 49 wniosków. 20 z nich otrzymało rekomendację wojewody i zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie rekomendację MSWiA otrzymały tylko cztery projekty …

Powrót do góry