Razem bezpieczniej Archives - Gmina Mirzec

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu na temat bezpieczeństwa

Przedstawiciele uczestników konkursu na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym odebrali nagrody za filmy nadesłane na konkurs.

Konkurs „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” został zorganizowany w ramach projektu z „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Wcześniej oddano do użytku nowe bezpieczne przejście dla pieszych w Mircu oraz …

Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia w ramach programu Razem bezpieczniej

Szkolenie z zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów i seniorów zostało zorganizowane w ramach projektu z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Szkolenie instruktażowo – pokazowe odbyło się w środę 29 listopada w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym. Uczestniczyli w nim uczniowie tej placówki oraz seniorzy z Klubu Senior+ w Mircu. Uczestników wydarzenia przywitał …

Umowę podpisują (od lewej) skarbnik gminy Urszula Barszcz, wójt Mirosław Seweryn, wojewoda Zbigniew Koniusz

Gmina Mirzec otrzymała 100 tysięcy złotych dofinasowania z rządowego programu „Razem Bezpieczniej” na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 744 w Mircu.

W czwartek 22 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie …

Zakończyła się realizacja projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi  gminnej nr 347011T z drogą wojewódzką 744 w miejscowości Mirzec-Majorat”.

Gmina Mirzec w 2022 roku na realizację projektu otrzymała 100 000 złotych z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Łączny koszt …

Dwie równorzędne nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w konkursie otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie: Daniel Gizan i Piotr Franczyk.

Konkurs „Bezpieczeństwo pieszych w życiu codziennym” był częścią projektu „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Gadka”, zrealizowanym w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – …

Zakończyły się prace przy budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Gadce. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

W 2020 roku gmina Mirzec jako jeden z zaledwie czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinansowanie z rządowego ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na realizację projektu …

Ruszyły prace przy budowie nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych w Gadce w rejonie obiektów użyteczności publicznej.

Obecne prowadzone są prace ziemne przygotowawcze do budowy odcinka ciągu pieszego przy drodze powiatowej w sąsiedztwie remizy OSP  w Gadce. Utwardzeniem terenu zajmują się pracownicy firmy Ermanos ze Skarżyska-Kamiennej, wybranej w drodze zapytania ofertowego. Firma wykonuje prace za kwotę 20 697 …

Gmina Mirzec jako jeden z czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w rejonie obiektów użyteczności publicznej w Gadce.

W ramach naboru do projektu z całego województwa świętokrzyskiego wpłynęło 49 wniosków. 20 z nich otrzymało rekomendację wojewody i zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie rekomendację MSWiA otrzymały tylko cztery projekty …

Powrót do góry