W Trębowcu boisko z prawdziwego zdarzenia - Gmina Mirzec

Zbliża się termin oficjalnego oddania do użytku wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Trębowcu. Inwestycję wizytowali w mijającym tygodniu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny Trębowca Stanisław Seweryn oraz kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak. Przeglądu stanu budowy dokonali oni w obecności dyrektor szkoły Krystyny Tomkowskiej.

Nowoczesne boisko powstało w ramach projektu zatytułowanego  „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec”. Obejmuje on dwa zadania: budowę boiska w Trębowcu i przebudowę oraz remont istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Jagodnem.

Na sportową inwestycję w Trębowcu złożyły się:
– budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej o wymiarach 20,10 m x 24,80 m do gry w siatkówkę i koszykówkę;
– wykonanie ogrodzenia w formie piłkochwytu o wysokości 4 m;
– wykonanie drenażu odwadniającego;
– wyposażenie boiska w kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

Warto dodać, że z funduszu sołeckiego wsi wykonano kilkadziesiąt metrów nowego ogrodzenia od zachodniej strony szkoły, a w budynku okienne żaluzje i teatralną kotarę.

Powrót do góry