Tychów Stary. Dokumentacja drogi na ukończeniu - Gmina Mirzec

Mieszkańcy obecni na zebraniu dotyczącym przebudowy drogi w Tychowie Starym

Ku końcowi zmierzają prace nad dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy drogi w Tychowie Starym od drogi 744 do Tychowa Podlesie.

W czwartek 17 sierpnia w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Uczestniczyli w nim kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta, zastępca kierownika Referatu Inwestycji , projektantka Justyna Rybak, radny z Tychowa Starego Mirosław Niewczas, sołtys Jan Myszka oraz właściciele działek przylegających do drogi. Projektantka Justyna Rybak przedstawiła aktualny projekt dokumentacji po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Spotkanie było także okazją do indywidualnych konsultacji co do projektu. Nowe uwagi nie zostały zgłoszone co oznacza zielone światło dla przygotowania ostatecznej wersji dokumentacji.

Planowana jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 metrów. W rejonie skrzyżowań z drogą wojewódzką 744 i drogą powiatową prowadzącą przez Tychów Podlesie droga będzie mieć 4,5 metra szerokości ze względu na warunki terenowe oraz spowolnienie ruchu przed wyjazdem na drogę główną. W planach jest budowa utwardzonego pobocza po prawej stronie drogi patrząc od drogi 744. Pobocze to będzie jednocześnie pełnić funkcję zjazdu na działki rolne. Z lewej strony drogi planowana jest budowa rowu umocnionego płytami typu ażur. Po lewej stronie drogi planowana jest budowa utwardzonych zjazdów na działki.

Powrót do góry