przebudowa drogi Tychów Stary Archives - Gmina Mirzec

Mieszkańcy obecni na zebraniu dotyczącym przebudowy drogi w Tychowie Starym

Ku końcowi zmierzają prace nad dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy drogi w Tychowie Starym od drogi 744 do Tychowa Podlesie.

W czwartek 17 sierpnia w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Uczestniczyli w nim kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta, zastępca kierownika Referatu Inwestycji , projektantka Justyna Rybak, radny …

Powrót do góry