wznowienie granic Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na wznowienie granic pada drogowego w sołectwie Trębowiec

W planach jest remont trzech odcinków dróg gruntowych w sołectwie Trębowiec. Pierwszym etapem przygotowań będzie wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól.

Wójt gminy Mirze Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z Biurem Usług Geodezyjnych Inter-Geo Iwetta Spadło na geodezyjne wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól w sołectwie Trębowiec …

Powrót do góry