Przygotowania do remontów dróg w sołectwie Trębowiec - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na wznowienie granic pada drogowego w sołectwie Trębowiec

W planach jest remont trzech odcinków dróg gruntowych w sołectwie Trębowiec. Pierwszym etapem przygotowań będzie wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól.

Wójt gminy Mirze Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z Biurem Usług Geodezyjnych Inter-Geo Iwetta Spadło na geodezyjne wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól w sołectwie Trębowiec, utrwalenie punktów granicznych oraz okazanie ich właścicielom nieruchomości. Wznowienie granic działek zostanie przeprowadzone dla trzech dróg dojazdowych do pól: o długości 310 metrów od drogi powiatowej 1778T w kierunku południowym, o długości 350 metrów od cieku wodnego Brodek do w kierunku południowym do drogi dojazdowej nr 43/1 oraz o długości 1450 metrów od drogi gminnej 347036T do drogi dojazdowej 47D. Dokładny przebieg dróg do wznowienia geodezyjnego obrazuje załączona mapa.

Zleceniobiorca ma wykonać zadanie do 30 sierpnia 2024 roku. Koszt usługi to 12 300 zł.

drogi-dojazdowe-trebowiec
Powrót do góry