Umowa budowa żłobka Gadka Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na utworzenie miejsc w żłobku w Gadce. Od lewej z-ca skarbnika Dominika Dzik, wójt Mirosław Seweryn i wojewoda Zbigniew Koniusz

Dofinansowanie z programu Maluch + pozwoli na utworzenie 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do trzeciego roku życia.

W czwartek 24 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Gminy Mirzec Dominiki Dzik umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia z programu …

Powrót do góry