Szkoła w Gadce Archives - Gmina Mirzec

Radni Rady Gminy w Mircu jednogłośnie wyrazili zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia żłobka w budynku starej szkoły w Gadce.

Decyzja zapadła podczas kwietniowej sesji Rady Gminy w Mircu. Wcześniej temat na wniosek wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna był konsultowany z radnymi podczas posiedzeń stałych komisji rady.

Projekt utworzenia w starej szkole w Gadce żłobka …

Powrót do góry