susza rolnicza Archives - Gmina Mirzec

widok z lotu ptaka na pola w okolicy Trębowca

Ważne dla rolników, u których wystąpiła susza rolnicza. Wnioski o wyszacowanie można składać do 15 września za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej: …

Od 24 lipca 2023r. producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej poprzez aplikację publiczną „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto na wniosek rolnika dopuszcza się szacowanie strat przez Komisję Gminną. Szkody spowodowane suszą będą oszacowane …

Pola po żniwach

Na stronie internetowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w czwartym, piątym i szóstym okresie raportowania obejmującym okres od 21 kwietnia 2023r. do 10 lipca 2023r. na terenie gminy Mirzec została stwierdzona susza rolnicza. Wnioski o stwierdzenie suszy będzie można składać po 20 lipca za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Susza rolnicza obejmuje uprawy:

Na kategorii gleby I:

– …

Na stronie internetowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w czwartym i  piątym okresie raportowania obejmującym okres od  21 kwietnia 2023r. do 30 czerwca 2023r. na terenie gminy Mirzec  została stwierdzona susza rolnicza.

Susza rolnicza obejmuje uprawy:

na kategorii gleby I:

– zboża jare,

– rzepak i rzepik.

Według kategorii podatności gleb na suszę : kategoria I  to gleby bardzo podatne na suszę.

Gatunkiem takich gleb jest: piasek luźny, luźny pylasty, gliniasty, piasek słabo …

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Do 15 października 2022r. możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign gdzie znajduje się specjalna aplikacja publiczna do wygenerowania wniosku o szacowanie szkód …

Zboże na polu - obrazek ilustracyjny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło aplikację do szacowania szkód rolniczych spowodowanych przez suszę.

Ważna informacja dla rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy rolniczej. Można już składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach, gdzie zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy …

Zboże na polu - obrazek ilustracyjny

Na stronie internetowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w piątym okresie raportowania obejmującym okres od 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r. na terenie gminy Mirzec została stwierdzona susza rolnicza.

Susza rolnicza obejmuje uprawy:

na kategorii gleby I:

– zboża ozime i jare,

– kukurydza na ziarno i kiszonkę,

– rzepak i rzepik, krzewy owocowe,

– truskawki,

– rośliny strączkowe;

na kategorii gleby …

Zboże na polu - obrazek ilustracyjny

Ankietę na temat suszy rolniczej można wypełnić na stronie Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa.

W związku z postępującą suszą w całym kraju oraz zgłoszeniami rolników z terenu Gminy Mirzec dotyczącymi strat w uprawach spowodowanych brakiem opadów, zachęcamy rolników z terenu Gminy Mirzec do wypełnienia ankiety na stronie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy …

Powrót do góry