Złóż wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę - Gmina Mirzec

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Do 15 października 2022r. możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign gdzie znajduje się specjalna aplikacja publiczna do wygenerowania wniosku o szacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej w gospodarstwie i wysłania bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla lokalizacji gospodarstwa.

Kto może złożyć wniosek

Producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Co musisz przygotować

  • numer identyfikacyjny  nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Co zyskasz

Protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

Z uwagi na brak możliwości udziału komisji gminnej przy sporządzaniu wniosku o szkody rolnicze powstałych w wyniku suszy, wyznaczony został przez Wójta Gminy Mirzec pracownik urzędu gminy do pomocy rolnikom, którzy zgłoszą potrzebę pomocy w uzupełnieniu wniosku o szacowanie szkód (II piętro UG w Mircu, pokój nr 313). Z uwagi na złożoność logowania się do aplikacji rolnicy, którzy zgłoszą się do urzędu muszą posiadać ze sobą aktualne dane logowania do systemu obsługującego eWniosekPlus czyli Platformy Usług Elektronicznych oraz logowania do Profilu Zaufanego. W przypadku posiadania konta w portalu IRZplus również należy mieć aktualne dane do logowania. Pomoc pracownika przy wpisywaniu powyższych danych będzie niemożliwa ze względu na ich poufność.

Instrukcja_Susza_2022-1

Powrót do góry