Program Senior+ Archives - Gmina Mirzec

Mirzecki Klub Senior + otrzymał rządową dotację na działalność w 2022 roku.

W piątek 20 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z wojewodą Zbigniewem Koniuszem umowę regulującą warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +. Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 38 880 złotych przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 113 263 …

Gmina Mirzec otrzymała 29 904 złote na aktywizację seniorów w ramach rządowego programu „Senior+”.

Porozumienie z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, na mocy którego zostaną przekazane fundusze, w środę 14 lipca, przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz, podpisała zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek. Pieniądze przeznaczone będą na funkcjonowanie mirzeckiego Klubu „Senior+” w 2021 roku. Zaplanowane zostały między …

Powrót do góry