Dofinansowanie dla Klubu „Senior+" w Mircu - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała 29 904 złote na aktywizację seniorów w ramach rządowego programu „Senior+”.

Porozumienie z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, na mocy którego zostaną przekazane fundusze, w środę 14 lipca, przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz, podpisała zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek. Pieniądze przeznaczone będą na funkcjonowanie mirzeckiego Klubu „Senior+” w 2021 roku. Zaplanowane zostały między innymi zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze, spotkania edukacyjne poświęcone dbałości o wygląd zewnętrzny, zatrudnienie fizjoterapeuty, wyjazdy studyjne oraz zakup maszyny do szycia.

Koszt całkowity projektu zaplanowanego na 2021 rok to 111 197 złotych. Otrzymane dofinansowanie wynosi 29 904 złote, gmina Mirzec z budżetu wyasygnuje na ten cel 81 293 złote.

Z czynnego od 2 stycznia 2019 roku Klubu “Senior+” korzysta nieprzerwanie 20 osób, mieszkańców gminy Mirzec. Głównym celem działalności placówki jest aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

SodaPDF-converted-senior-plus-converted

Powrót do góry