Mamy dotację na działalność Klubu Seniora - Gmina Mirzec

Mirzecki Klub Senior + otrzymał rządową dotację na działalność w 2022 roku.

W piątek 20 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z wojewodą Zbigniewem Koniuszem umowę regulującą warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +. Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 38 880 złotych przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 113 263 złote. Gmina przekaże na ten cel 74 383 złote.

Klub Senior+ w gminie Mirzec powstał pod koniec 2019 roku. W zajęciach placówki uczestniczy stale 20 osób.

SodaPDF-converted-senior-plus-converted

Powrót do góry