Program Ochrony Środowiska Archives - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zawiadamia mieszkańców gminy Mirzec, że w dniach od 07.02.2022r. do 28.02.2022r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Załączniki:

1) Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec,

2) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec,

3) Prognoza oddziaływania na środowisko,

4) Formularz zgłaszania uwag,

5) …

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 przeprowadzone zostaną w dniach od 30.11.2021r. do 21.12.2021r.

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec

Formularz zgłaszania uwag

Powrót do góry