Konsultacje społeczne w sprawie Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 - Gmina Mirzec

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 przeprowadzone zostaną w dniach od 30.11.2021r. do 21.12.2021r.

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec

Zarządzenie-POŚ

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec

Program-Ochrony-Środowiska-dla-Gminy-Mirzec-na-lata-2021-2024-z-perspektywą-do-roku-2028

Formularz zgłaszania uwag

Formularz-zgłaszania-uwag

Powrót do góry