Konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024” - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zawiadamia mieszkańców gminy Mirzec, że w dniach od 07.02.2022r. do 28.02.2022r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Załączniki:

1) Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec,

2) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec,

3) Prognoza oddziaływania na środowisko,

4) Formularz zgłaszania uwag,

5) Obwieszczenie.

zarządzenie

POŚ-dla-Gminy-Mirzec-na-lata-2021-2024-z-perspektywą-do-roku-20282

Prognoza-Oddziaływania-na-Środowisko-POŚ-dla-Gminy-Mirzec.1

Załącznik-nr-3-do-Zarządzenia-Nr-0050-2

obwieszczenie

Powrót do góry