posiedzenia komisji Rady Gminy w Mircu Archives - Gmina Mirzec

Posiedzenie komisji RG w Mircu

Najważniejszym tematem poruszanym przez radnych podczas czerwcowych posiedzeń komisji stałych rady Gminy w Mircu były przygotowania do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.

Posiedzenia Komisji rolnej, Komisji budżetu, Komisji zdrowia, oświaty i kultury odbyły się w poniedziałek 24 czerwca. W środę w sprawach różnych spotkali się sołtysi z gminy Mirzec.

Radni pochylili się nad zaopiniowaniem Raportu o stanie Gminy Mirzec …

Zaopiniowanie przedstawionych informacji oraz omówienie projektów uchwał na piątkową sesję (24 listopada) były głównymi tematami obrad stałych komisji Rady Gminy w Mircu.

W poniedziałek 20 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu. We wtorek 21 listopada odbyły się obrady Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, a w środę …

Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.

Posiedzenia komisji stałych rady Gminy w Mircu odbyły się w tym tygodniu. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz omówili projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy w Mircu.

W poniedziałek 25 września obradowały komisje: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu. W środę 27 września odbyły się obrady Komisji Zdrowia, Oświaty …

Powrót do góry