Posiedzenia Komisji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Posiedzenie komisji RG w Mircu

Najważniejszym tematem poruszanym przez radnych podczas czerwcowych posiedzeń komisji stałych rady Gminy w Mircu były przygotowania do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.

Posiedzenia Komisji rolnej, Komisji budżetu, Komisji zdrowia, oświaty i kultury odbyły się w poniedziałek 24 czerwca. W środę w sprawach różnych spotkali się sołtysi z gminy Mirzec.

Radni pochylili się nad zaopiniowaniem Raportu o stanie Gminy Mirzec za rok 202 oraz zaopiniowaniem sprawozdań Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za 2023 rok, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok oraz finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

Omówione zostały także uchwały w sprawach zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024 rok, i zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024-2029, uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Leonarda w Mircu z przeznaczeniem na realizację zadania „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza Kościoła pw. Św. Leonarda w Mircu”, uchwała dotycząca zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania o pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych z terenu Gminy Mirzec za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze Stawu Kąpielowego w Mircu jako miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Sesja odbędzie się w piątek 28 czerwca, początek o godz. 9.00.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry