podpisanie umowy Gadka Archives - Gmina Mirzec

5 lipca 2021 r. na placu szkolnym w Gadce wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Dariuszem Celuchem prezesem firmy Armax sp. z o.o. ze Starachowic na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku starej szkoły w ramach zadania o nazwie „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” …

Powrót do góry