podatki i opłaty Archives - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu informuje, że 31 grudnia kasa w urzędzie gminy będzie nieczynna.

Zachęcamy do dokonywania wpłat elektronicznie.

Numer konta do wpłat podatków i opłat26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Numer konta do wpłat za odbiór odpadów komunalnych63 8523 0004 0006 0046 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Wąchocku Oddział w Mircu

Stawki podatków w gminie Mirzec w 2021 roku nie wzrosną. Radni Rady Gminy w Mircu zaakceptowali propozycje wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna dotyczące utrzymania w następnym roku stawek podatkowych na poziomie obowiązującym w bieżącym roku.

Podczas sesji w dniu 27 listopada br. radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia …

Urząd Gminy w Mircu przypomina o dokonywaniu zaległych płatności z tytułu podatków i opłat.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędy Gminy w Mircu w godzinach od 8.00 do 13.00 lub na rachunek bankowy bądź w Banku Spółdzielczym w Mircu na rachunki

63 8523 0004 0006 0046 2000 0020 – płatność za odpady komunalne

26 8523 0004 0006 0046 …

Powrót do góry