W 2021 roku lokalne opłaty i podatki obowiązujące w gminie Mirzec pozostaną bez zmian - Gmina Mirzec

Stawki podatków w gminie Mirzec w 2021 roku nie wzrosną. Radni Rady Gminy w Mircu zaakceptowali propozycje wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna dotyczące utrzymania w następnym roku stawek podatkowych na poziomie obowiązującym w bieżącym roku.

Podczas sesji w dniu 27 listopada br. radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2021 roku do kwoty 53 złotych za kwintal. Taka sama stawka obowiązuje w tym roku.

Na poziomie 2020 roku zostaną również utrzymane stawki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz stawki podatku od środków transportowych. Nadal utrzymane zostanie w gminie Mirzec zwolnienie z płatności podatku od nieruchomości dla osób fizycznych od budynków mieszkalnych oraz innych budynków zajętych na potrzeby mieszkaniowe. Z opłaty podatku od nieruchomości zwolnione są również budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budynki lub ich części i grunty na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej organizacji społecznych i stowarzyszeń. Radni jednogłośnie przyjęli także propozycję wójta dotyczącą odstąpienia – wzorem lat poprzednich – od pobierania opłaty za posiadanie psów.

Nadal do 31 grudnia 2020 roku obowiązuje uchwała, na mocy której mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gminie Mirzec mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości po wykazaniu pogorszenia się płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19.

Powrót do góry