Przypominamy o zaległych płatnościach! - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu przypomina o dokonywaniu zaległych płatności z tytułu podatków i opłat.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędy Gminy w Mircu w godzinach od 8.00 do 13.00 lub na rachunek bankowy bądź w Banku Spółdzielczym w Mircu na rachunki

63 8523 0004 0006 0046 2000 0020 – płatność za odpady komunalne

26 8523 0004 0006 0046 2000 0007 – płatność podatków i opłat

Powrót do góry