place zabaw Archives - Gmina Mirzec

Firma Usługi Projektowe Joanna Kwintal zaprojektuje plac zabaw w sołectwie Mirzec I na gminnej działce w Mircu-Poddąbrowie.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz podpisał umowę na opracowanie projektu placu zabaw wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót i uzyskania pozwolenia na budowę. To odpowiedź na interpelację radnego Mirca I …

Place zabaw przy czterech szkołach podstawowych w gminie Mirzec przejdą w 2022 roku modernizację.

W czwartek 30 grudnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz umowę na modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec.

Prace wykona firma Gadmet z Gadki za kwotę 169 032 złote. Przy czterech szkołach podstawowych …

Powrót do góry